Nauja laboratorija Lietuvos energetikos institute aplinkos taršos tyrimams deginant biomasę

Paskelbė demo 2016/03/18 0 Komentarai Projektai,

   Aplinkos taršos tyrimams naudojant kurui biomasę, paskutiniu metu skiriama daug dėmesio. Tikintis sumažinti anglies dvideginio emisiją ir pasiekti numatytą atsinaujinančių energijos šaltinių dalį bendrame kuro balanse, buvo pamiršta keletas svarbių momentų, susijusių su biokuro panaudojimu. Pirmas, tai išsklaidyta arba perkelta tarša, susidaranti auginat biomasę plantacijose, ruošiant biokurą tiek plantacijose, tiek ir miškuose arba įmonėse bei jį transportuojant į katilines. Kita problema - tai kietų dalelių emisijos. Nežiūrit to, kad degios medžiagos biomasėje sudaro nuo 74 iki 88%, o peleningumas nuo 0,4 iki 3,5%, aplinkos tarša kietomis dalelėmis iš blogai sureguliuotų deginimo įrenginių komunaliniame ir privačiame sektoriuje paskutiniu metu smarkiai išaugo, o kūrenimo sezono metu, esant nepalankiomis oro sąlygomis, kelis kartus viršija leistinas ribas. Ypač pavojingos mažosios kietos dalelės (< 0,5μ), galinčios patekti į organizmų vidinius organus. Emisijų mažinimo srityje deginant biomasę daug dirbama Vokietijoje, Šveicarijoje, Austrijoje. Šių problemų sprendimo ėmėsi ir Lietuvos energetikos instituto mokslininkai. Pagal jų parengtus techninius reikalavimus AUREGIS sumontavo degimo dujų su kietomis dalelėmis generavimo ir matavimo liniją bei pateikė matavimo prietaisus bei įrangą degimo dujų valymo procesų tyrimams. 

 

   Su pateikta įranga galima tirti įvairių kietų dalelių valymo filtrų, tame tarpe ir elektrinių, veikimo efektyvumą ir konstrukcijas, iki 50...75 kW galios biomasės katilų emisines charakteristikas ir degimo procesų optimizavimą, nustatyti įvairių biokuro rūšių savybes ir degimo ypatumus. Didelis matavimo įrangos pliusas, jog emisijų matavimas atliekamas realiame laike ir  plačiame matmenų diapazone bei nustatomas pasiskirstymas atskirose klasėse. Katilo generuojama galia stabilizuojama  nuo 20 iki 100% vardinės galios prie įvairių šiluminių parametrų. Tai įgalina eksperimentiškai modeliuoti įvairius biokuro degimo ir dujų valymo rėžimus. 

 
 

Palikite komentarą